diumenge, de juliol 9

Multimèdia en Fedora.

Fedora Core és una distribució que només incorpora programari amb llicència GPL, per això hi ha certs paquets (sobretot pel què fa a la reproducció de vídeos amb determinats codecs (avi, quicktime), arxius de so (mp3), plugins del navegador (flash player, màquina virtual de java), que no estan disponibles inicialment en el medi d’instal·lació.


Flash Player

Per tal d’instal·lar el flash player, afegim un fitxer anomenat macromedia-i386.repo en el directori /etc/yum.repos.d/, el contingut del qual ha de ser:

[macromedia] name=Macromedia for i386 Linux baseurl=http://macromedia.rediris.es/rpm/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=http://macromedia.mplug.org/FEDORA-GPG-KEY

Després d’això, només cal ejecutar:


# yum install flash-plugin
# /usr/lib/flash-plugin/setup

L’avantatge d’aquest mètode, tot i que és més llarg, és que quan s’actualitzi el paquet, serà actualitzat automàticament pel sistema sense fer la instal·lació manual.

MP3 / DVD

Per tal d’afegir suport aquests formats tan populars, cal primer de tot afegir un altre repositori anomenat Livna, mitjançant la comanda:

# rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm

I después per instal.lar els plugins multimedia executem la comanda:

# yum install gstreamer-plugins-ugly ffmpeg


I per instal.lar un reproductor d’mp3 senzill i similar a Winamp, executem:


# yum install xmms xmms-mp3

JAVA

La màquina virtual de java (java runtime environment), serveix per executar els programes java. Aquests es poden executar des de pàgines web o en mode "offline". Però per tal de poder executar-los, primer cal instal·lar aquesta màquina virtual de java. Per tal de portar a terme això en Fedora, haurem de seguir aquestes passes. Val a dir, que aquesta mini guia està feta utilitzant Fedora Core 5, i Mozilla Firefox 1.5.0.4. Per altres distribucions i navegadors, el procés pot variar lleugerament.

- Primer de tot, cal descarregar la màquina virtual de java des d’aquí:

http://java.com/en/download/manual.jsp

- Un cop baixat, hem de donar permisos d’execució al fitxer baixat amb la comanda següent:

# chmod a+x jre-1_5_0_07-linux-i586-rpm.bin


- Després procedim a la execució d'aquest paquet:

# ./jre-1_5_0_07-linux-i586-rpm.bin

- Se’ns presenta la llicència d’ús, hem d’anar prement retorn fins arribar al final, i després acceptar la llicència escrivint y (i enter). Això extraurà el fitxer rpm, i l’instal·larà automàticament.
Ara cal anar al directori de plugins del navegador que fem servir. En el cas de Mozilla Firefox, haurem de fer servir la següent comanda per entrar-hi:

# cd /usr/lib/firefox-1.5.0.4/plugins/

- Després hem de crear un enllaç simbòlic en aquest directori al fitxer libjavaplugin_oji.so, que està situat en el directori /usr/java/jre1.5.0_04/plugin/i386/ns7/ amb aquesta comanda:

# ln -s /usr/java/jre1.5.0_07/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so ./

- Ara per assegurar-nos que funciona, anem al la opció "Edita", i "Preferències", i dins de la opció "Característiques Web", habilitem el java i el javascript. - Per acabar, reiniciem el navegador, i podem comprovar que la màquina virtual de java funciona correctament anant a aquest enllaç.

En el cas que la instal·lació hagi funcionat correctament, es mostrarà un missatge semblant al següent:

Congratulations.
The latest version is installed on your system
Your Java configuration is:
Vendor: Sun Microsystems Version: 1.5.0_07
Operating System: Linux OS version: 2.6.16-1.2133_FC5

I també sortirà una mena de nino ballant sota aquestes lletres :)
Val a dir que en altres distribucions i altres versions el procés és similar, però pot variar el directori de plugins del navegador (en funció de quin és i quina versió), i també del directori on hi ha la llibreria libjavaplugin_oji.so que pot estar en un altre directori si és una versió diferent

Real Player (RealAudio, RealVideo)

Primer de tot cal instal.lar una llibreria de compatibilitat per poder instal.lar aquest programa:

# yum install compat-libstdc++-33

Després cal baixar aquest paquet:

I instal.lar-lo amb la comanda:

# rpm –ivh RealPlayer-10.0.4.750-20050401.i586.rpm

MPEG, QuickTime, AVI i DVD’s

Executem la comanda:

# yum install xine xine-lib libdvdcss