dijous, d’agost 4

Llegir particions NTFS amb Fedora.

Molt sovint, ens trobem que en el mateix ordinador on hi tenim instal.lada una distribució de Linux, també hi ha una partició de windows. Si la partició de windows està formatada en FAT o FAT32, aleshores no hi ha cap problema: totes les distribucions de GNU/Linux tenen suport per a aquest sistema de fitxers. El problema esdevé quan la partició de windows està formatada amb NTFS. En aquest cas tenim vàries alternatives: utilitzar alguna distribució que tingui en el nucli el suport per NTFS (com per exemple Mandriva), compilar un nucli nosaltres mateixos amb suport per a NTFS, o bé en el cas que utilitzem Fedora, carregar un mòdul que ens permetrà la lectura d'aquestes particions.
Fedora en principi no té suport per a la lectura de particions NTFS, degut a què ,com hem dit altres vegades, només incorpora programari amb llicència exclusivament GPL. De totes maneres no és massa difícil d'afegir suport de lectura per a particions NTFS, i tot seguit ho explicarem.
Fixem-nos doncs, que hem dit suport de lectura i no escriptura: aquest darrer està en fase molt experimental, i no és massa recomanable fer-lo servir.
Si anem, al cas concret de Fedora Core 4, per tal d'obtenir aquest suport de lectura de particions windows, primer de tot caldrà assegurar-nos que tenim instal.lats els repositoris de livna. Si no ho sabeu o no els teniu instal.lats, podeu consultar aquest article.
Un cop tenim aquest repositori afegit, caldrà instal.lar un mòdul per a la versió del nucli que utilitzem per tal de poder llegir les particions NTFS. Ho farem amb la següent comanda:

# yum install kernel-module-ntfs-`(uname -r)`

Atenció amb les cometes, perquè de fet no són cometes simples, si no, accents oberts ( ` ). Si posem cometes simples ( ' ), aleshores no funcionarà.
Un cop instal.lat el mòdul del kernel, ens caldrà fer un parell més de coses abans de llegir la partició desitjada.
En primer lloc, caldrà crear un punt de muntatge per a la partició de windows amb el nom que vulguem (en l'exemple he fet servir ntfs, però podria ser qualsevol altre nom):

# mkdir /mnt/ntfs

Després caldrà muntar la partició de windows. Per fer-ho caldrà saber a quin disc i a quina partició és. Si per exemple, és la unitat c, la partició seria hda1, i per muntar aquesta partició escriuríem la comanda:

# mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/ntfs

I ara per accedir a la partició, només caldrà situar-nos en el directori corresponent en el punt de muntatge:

# cd /mnt/ntfs

I ja podrem llegir tota la informació de la partició de windows, fins i tot els documents de l'administrador :).