dijous, de gener 5

Rendiment del Sempron 3100+ amb Realstorm 2004

Realstorm és un programa que genera un conjunt d'escenes amb càlcul de raigs de llum (raytracing), i mesura el nombre mitjà d'imatges per segon, per tal de tenir una idea del rendiment de càlcul pur del processador.
Podeu baixar-vos la versió 2004, des d'aquest enllaç. Si voleu comparar amb els resultats que he obtingut, simplement cal instal.lar el programa i executar-lo amb les opcions per defecte, després cal iniciar el "result browser" per tal de poder veure'ls.
He provat aquest programa amb el processador que vaig comprar recentment (el Sempron 3100+), i amb uns quants ordinadors més, i he obtingut aquesta taula:


Podem observar que amb aquest programa, obtenim uns resultats relatius semblants als que haviem obtingut amb el CPUMark 99. El Sempron 3100+ continua obtenint uns excel.lents resultats superant en un 80% a l'Athlon 1.4 GHz que tenia anteriorment (tinguem en compte que només funciona a 400 MHz més!). També veiem que obté uns resultats lleugerament superiors a l'AthlonXP 2800+, i que no queda massa enrere del Athlon64 3000+ malgrat tenir la meitat de memòria cau (256KB en comptes de 512), i tenir una control.ladora de memòria de 64 bits en comptes de la de 128 bits com la de l'Athlon64.
Evidentment, l'Athlon64 3400+ supera clarament als altres processadors, gràcies a la freqüència de funcionament força més elevada (2.4 GHz).
Podeu acabar de visualitzar més clarament els resultats en aquesta gràfica elaborada a partir de les dades de la taula anterior: