dijous, de març 24

Realstorm Benchmark 2004

Seguint amb la sèrie de posts dedicats a analitzar el rendiment dels processadors, avui parlo d'aquest programa anomenat Realstorm Benchmark 2004 que podeu baixar d'aquest enllaç. Aquest programa, serveix per avaluar el rendiment del processador, però ho fa d'una forma força espectacular: presenta tot una seqüència d'imatges en 3 dimensions emprant la tècnica coneguda com a "raytracing", o traçat de raigs de llum i ho fa en temps d'execució (temps real). Els efectes de llum són el punt fort d'aquesta mena de barreja de "demo" i "benchmark", és a dir, un entremig entre un programa per mesurar el rendiment i per veure imatges espectaculars.
Després d'executar el programa i veure toa la seqüència, anem a la secció "browse results", i veurem el nombre mitjà d'imatges per segon, i un historial de les imatges per segon durant tota la reproducció. Tot seguit vegem els resultats obtinguts amb els 3 equips de proves (un Athlon a 1.4 GHz, un AthlonXP 2800+ i un Athlon64 3400+):Podem interpretar els resultats millor en la gràfica següent:Anem a veure els resultats de forma relativa, prenent com a referència el resultat obtingut amb l'AthlonXP 2800+ (que tindrà el valor 1):Vegem aquests resultats de forma gràfica:
Si prenem com a referència el processador AthlonXP 2800+, veiem que l'Athlon a 1.4 GHz, només assoleix un 56% del seu rendiment, o dit d'una altra manera, l'AthlonXP 2800+ és un 78% més ràpid que l'Athlon a 1.4 GHz.
Si ara ens fixem amb el processador Athlon64 3400+, veiem que és 2.36 vegades més ràpid que l'Athlon a 1.4 GHz, quan en realitat la relació entre les freqüències de funcionament és de 1.71 vegades. Això fa evident que l'Athlon64 és més eficient, és a dir, executa més instruccions per cada cicle de rellotge.
Comparant l'Athlon64 3400+ i l'AthlonXP 2800+, veiem que el primer és un 32% més ràpid que el segon, és una diferència important, però força menor que la que existia entre l'Athlon a 1.4 GHz i l'AthlonXP 2800+. És clar que en aquest cas, la diferència entre les freqüències de funcionament del 3400+ i el 2800+ és només d'un 15%. Això també ens indica que l'Athlon64 és més eficient que l'AthlonXP, és a dir, executa més instruccions per cicle de rellotge i per això té un rendiment tan alt, a freqüències relativament "baixes", sobretot si les comparem amb un pentium 4.
Una altra cosa que crida l'atenció, és que aquestes dades obtingudes amb aquest programa, no difereixen massa de les obtingudes amb el programa "CPU Mark99", tot i que la natura de les instruccions utilitzades són força diferents, només cal que reviseu el post anterior.


3 comentaris:

Anònim ha dit...

Found your blog while surfing, great info...would you like to visit my blog as well?
popup window Please Disregard the title it's on my product web site.

Anònim ha dit...

It's amazing what information you can find when you surf blogs, I came across yours.. great info...would you like to visit my blog as well?
desperate form housewife msnh Please Disregard the title it's on my product web site.

Anònim ha dit...

joki...It is nice seeing someone else interested in amd athlon xp 2500 cpu motherboard combo enough to also make a blog on the subject. Your topic...Realstorm Benchmark 2004 is exactly what I am spending my time investigating. Thanks.