divendres, de maig 20

sobre temperatures i escalfors dels PC's...

De vegades molta gent té problemes amb el seu ordinador, pensant que és algun problema del maquinari, però sovint, i sobretot ara que s'acosta l'estiu, aquestes errades poden ser produïdes per un excés d'escalfor dins de la caixa de l'ordinador.
Els excessos d'aire calent dins de les caixes d'ordinador són produïdes en primer terme perquè tots els circuïts que en formen part s'escalfen molt més quan la temperatura ambiental puja, i per altra banda una ventilació deficient. Si l'aire calent produït pels components de dins la caixa, no s'extreu de forma adequada, la temperatura va pujant fins a límits que no són suportables per als components electrònics i poden produir errors en l'ús habitual de l'ordinador.
Com a mínim, qualsevol ordinador actual, hauria de disposar d'un ventilador de 8 centímetres o més a la caixa a part del que ja inclou la font d'alimentació. La localització ideal d'aquest ventilador, és a la part posterior de la caixa aprop d'on hi ha localitzat el processador, fent la funció d'extractor d'aire calent.
En la majoria de casos, les caixes actuals disposen d'espai per situar un ventilador a la part frontal inferior de la caixa. Aquest ventilador s'hauria d'instal.lar de forma que prengués aire fred de l'exterior i l'introduís a dins, fet, que juntament amb el ventilador posterior, provoca un flux d'aire forçat, refrescant força els components de dins la caixa i evitant un sobreescalfament dels components.
Un altre aspecte que cal tenir en compte, és la pols. Convindria que abans no comenci l'època estiuenca, netegéssiu a fons tota la pols que es pugui acumular dins la caixa i en les aspes dels ventiladors. Un excés de pols fa girar pitjor els ventiladors, augmenta el soroll que provoquen i en redueix la seva eficàcia, augmentant la temperatura dels components.
La construcció de la caixa en si també és un factor molt important: les caixes petites amb gran quantitat de components, tendiran a acumular més escalfor i són més difícils de refrigerar. Les caixes més grosses i amb més forats de ventilació són més senzilles de mantenir a temperatures més raonables.
També és important el material de contrucció de la caixa: les caixes construïdes amb alumini, tot i que són més cares, actuen com a un gran dissipador passiu, facilitant la refrigeració dels components.
A més a més d'això, també hi ha accessoris que poden ser molt útils per a la lluita contra l'excés d'escalfor: es tracta dels reguladors de voltatge pels ventiladors de la caixa. Sovint per a un us normal els components no s'escalfen massa, i és desitjable de reduïr el nivell de soroll al mínim. En canvi, quan utilitzem tot el potencial del nostre ordinador, per exemple, utilitzant un joc de darrera generació, convé millorar al màxim la refrigeració augmentant la velocitat dels ventiladors.
El factor mé simportant de tots, és el conjunt de dissipador i ventilador del processador. En aquest aspecte s'ha millorat moltíssim en els darrers anys, i hem passat de conjunts molt simples d'alumini amb un ventilador a dissipadors de coure, amb heatpipes, i ventiladors de voltatge regulat.
Personalment, us puc recomanar els següents elements, dels quals jo disposo en el meu ordinador:
- Com a conjunt de dissipador/ventilador del processador : Gigabyte 3D Cooler Pro, tot de coure amb 4 heatpipes i un ventilador regulable. A més disposa de 4 leds de color blau a la part superior que s'encenen quan funciona. Aquí en podeu veure dues imatges:- Com a caixa: una Thermaltake Shark negra, disposa de dos ventiladors de 12 centímetres, un a la part frontal inferior i un a la part posterior (aquest darrer transparent amb 3 leds blaus). També disposa d'una reixeta lateral per facilitar la ventilació. Aquí en podeu veure unes imatges:
També podeu veure aquí una imatge de la part frontal amb el regulador de voltatge dels ventiladors instal.lat (que té les rodetes de colors blau, verd i vermell), i el regulador de voltatge de la cpu, de color daurat en una badia de 3.5:
El regulador en qüestió s'anomena Thermaltake X-Controller, és molt fàcil d'instal.lar i és relativament econòmic tenint en compte el soroll que et pots arriba a estolviar (val uns 20 euros).

3 comentaris:

mai9 ha dit...

Em sembla k l'efecte de les caixes d'alumini com a dissipador és més mite k realitat, a algun lloc ho han mesurat? em sembla k és simplement "com k l'alumini es fa servir als dissipadors, doncs si tens la caixa d'alumini farà de dissipador".

El k segur k és veritat és k fan més soroll perquè l'alumini ressona més k l'acer.

Jordi ha dit...

T'explicaré la meva experiència. Després de renovar la caixa, em vaig renovar la placa base i la cpu. Aquestes, mantenint el disipador i ventilador, se la va quedar un company de la feina la qual la va muntar en una altra caixa típica d'acer, la qual tenia un ventilador lateral i un de posterior.
Un cop el va tenir muntat i instal.lat el S.O., vam mesurar la temperatura de la cpu i era 10º superior que en la caixa d'alumini de la qual disposo ara.
És evident que la meva caixa disposa de més forats de ventilació, i de ventiladors més grossos (2 de 12), però jo crec que el fet que estigui construïda d'alumini també hi influeix.
De fet a l'estiu, la carcassa de la caixa s'escalfa força, per tan, absorbeix part de l'escalfor que es genera dins i la dissipa cap a l'exterior.

mai9 ha dit...

mmmm............

continuo escèptic, els dos cassos els veig massa diferents com per dir k només va ser l'alumini de la caixa.

En plan teòric l'únic k veig k l'alumini conduiria l'escalfor és la font i els disc durs (i cd-rw).