dimarts, de febrer 17

Debian 5.0 (Lenny)

Aquest darrer diumenge, dia 15 de febrer s'ha publicat la versió 5.0 de una de les distribucions mantingudes per la comunitat més antigues que hi ha: Debian GNU/Linux.

Debian és una distribució que rebutja la inclusió de programari propietari, i dóna preferència a l'estabilitat del programari que inclou en comptes de voler estar sempre a la última. Per això els programes que inclou, no són la darrera versió, però en principi donen una estabilitat al sistema superior a la de derivats de Debian com ara Ubuntu.

Inclou el nucli (kernel) 2.6.26, KDE 3.5.10, Gnome 2.22.1, OpenOffice 2.4.1, el servidor gràfic Xorg 7.3, entre d'altres.

Podeu descarregar una versió live (que inclou instal.lador), per a ordinadors de 32 bits, i arquitectures de 64 bits compatibles amb AMD64 (la gran majoria avui en dia).