dimarts, de desembre 27

YUMEX (yum extender)

El gestor de programari que porta Fedora (el yum), és un programa molt potent, però que es fa servir des de consola, en mode text. També es pot fer servir l'up2date per actualitzar els paquets del sistema, però no té funcionalitats per tal d'instal.lar/desinstal.lar programes.
Per tal de resoldre aquests inconvenients, podeu fer servir aquest programa anomenat yumex, que, de fet, és un entorn gràfic per al yum, així, a cop de ratolí podem instal.lar/desinstal.lar o actualitzar els paquets de programari del sistema.
Per tal d'instal.lar aquest programa, simplement heu d'escriure com a root:

# yum install yumex

Un cop instal.lat, si l'executeu, obtindreu el següent:


A la part esquerra, teniu una barra de botons, que ens indiquen les accions principals que podem portar a terme: update per actualitzar el sistema, install, per instal.lar programes nous, remove per desinstal.lar programes, i repos per editar els repositoris de programari des dels quals volem accedir a programari.
Gairebé no cal cap explicació. En les 3 primeres opcions, ens sortirà un llistat de programes disponibles, seleccionem els que volem instal.lar/desinstal.lar o actualitzar, i premem el botó corresponent.
Realment és una eina molt útil, que esperem que en el futur s'incorpori dins de Fedora, perquè facilitarà molt la tasca a la gent que no és experta, i ajudarà a fer que l'ús d'aquesta distribució s'estengui.