dimecres, de juliol 13

Drivers per a les tarjes ATI amb Fedora

Un dels problemes de tenir una tarja gràfica basada en qualsevol xipset gràfic d'ATI, fins ara era el suport força dolent per al sistema operatiu Linux. Tot i que ATI ha publicat un instal.lador del seu driver que ha millorat molt respecte versions anteriors, m'he trobat que amb Fedora Core 4, no acaba de funcionar. De totes maneres hi ha una forma alternativa i molt còmode d'instal.lar aquests drivers, i és usant l'eina yum.
Per tal de poder fer això, primer de tot cal afegir els repositoris de livna a yum, tal com vaig explicar en aquest article.
Suposant que haguem seguit les passes de l'article anteriorment dit, i que ja tinguem instal.lats aquests repositoris, per tal d'instal.lar els drivers propietaris d'ATI i així gaudir d'acceleració 3D OpenGL en Linux, caldrà escriure la comanda:

# yum install ati-fglrx kernel-module-fglrx-`(uname -r)`

Un cop estiguin baixats i instal.lats els paquets, haurem d'executar la comanda:

#fglrxconfig

Que és la que generarà el fitxer de configuració de les X. Aquí podeu tenir algun problema, us heu de fixar sobretot en la disposició del teclat "es", i caldria que esbrinéssiu la resolució i la freqüència de refresc màximes que accepta el vostre monitor.
Un cop acabat això, us caldrà reiniciar l'ordinador, i esperar que es carreguin les X.
Per assegurar-nos que tenim acceleració OpenGL hauriem d'executar la comanda:

# fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON X800 XT Generic
OpenGL version string: 1.3.5140 (X4.3.0-8.14.13)

Si en OpenGL vendor string no hi teniu "ATI", aleshores els drivers no s'han instal.lat correctament.
Val a dir que jo recomanaria de canviar el nivell d'execució en arrencar de 5 a 3 (és a dir, que arrenqui amb mode text, i posteriorment executar les X amb la comanda startx). Per fer això heu d'editar el fitxer /etc/inittab, i cercar la línia que hi posa:

id:5:initdefault:

I hauríeu de canviar el 5 pel 3.
He provat aquest procediment en diversos ordinadors, i he tingut problemes en un que tenia un monitor vell CRT. En els altres ordinadors, que tenien monitors TFT m'ha funcionat a la primera.