dimarts, de febrer 15

drivers...

A vegades no ens n'adomem de la importància de tenir actualitzats els drivers. Els drivers són el conjunt de programes que comuniquen el sistema operatiu amb el maquinari, "que permet que s'enteinguin".
Sovint, l'actualització d'aquests, implica un augment de rendiment que de vegades, pot ésser considerable. Un dels apartats on aquestes actualitzacions són més aconsellable, i on es poden notar més fàcilment els augments de rendiment és en els drivers de la targeta gràfica. Aquest increment de rendiment, sobretot es nota en aplicacions 3D, és a dir, els jocs per PC.
Com ja vaig comentar en un post anterior, actualment el meu PC disposa d'una tarja gràfica ATI Radeon X800XT. Les proves que ja vaig realitzar estaven feta amb els ATI Catalyst 5.1 (aquest és el nom que dona ATI als drivers de les seves targes gràfiques). Doncs bé, en actualitzar els drivers de la tarja gràfica passant de la versió 5.1 a la 5.2, he mesurat un lleuger increment de rendiment amb el joc Doom 3.
Vegem la gràfica amb els resultats a les diferents resolucions:

Els increments de rendiment no es pot dir que siguin espectaculars, oscil.len entre el 5.91% a 640x480 al 3.58% a 1280x1024, però de mica en mica...
De fet recordo que amb l'anterior tarja gràfica (una ATI Radeon 9800XT), al passar dels ATI Catalyst 4.8 als 5.1, el rendiment a la resolució de 1280x1024 va augmentar de 31 imatges per segon a una mica meś de 35, que representa al voltant d'un considerable 12%. Així doncs, val la pena anar comprovant la web del fabricant del xip de la tarja gràfica per anar actualitzant de tant en tant els control.ladors de dispositiu o drivers, així ens assegurem que el rendiment obtingut sigui el màxim. De totes maneres, amb productes molt i molt antiquats (diguem més de 2 anys), ja no és tant interessant, doncs els drivers més recents estan més optimitzat pels productes més nous, i instal.lar uns drivers nous en un model molt antic pot reduïr fins i tot el rendiment, tot i que sempre suportarà més jocs i hi haurà menys errors.
La qüestió és anar provant i anar veïent quina és la versió dels drivers amb la que obtenim millor rendiment alhora que tenim la màxima compatibilitat i el mínim d'errors.